ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε υπό ιατρική περίθαλψη;

Έχετε εισαχθεί στο νοσοκομείο ή έχετε χειρουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια;

Αυτήν τη στιγμή παίρνετε κάποια φάρμακα;

Έχετε κάποια γνωστή αλλεργία;

Επιλέξτε όλες τις τρέχουσες και προηγούμενες ασθένειες:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε υπό ιατρική περίθαλψη;

Έχετε εισαχθεί στο νοσοκομείο ή έχετε χειρουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια;

Αυτήν τη στιγμή παίρνετε κάποια φάρμακα;

Έχετε κάποια γνωστή αλλεργία;

Επιλέξτε όλες τις τρέχουσες και προηγούμενες ασθένειες:


© 2024 Revekka Gyftaki, All Rights ReservedPowered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London© 2024 Revekka Gyftaki, All Rights Reserved


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.